Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Chlorowanie w wodociągach Burgau ma być stopniowo ograniczane

13.12.2022

Chlorowanie w wodociągach Burgau ma być stopniowo ograniczane

Prowadzone od końca listopada dodatkowe chlorowanie wody pitnej dla niektórych części obszaru miasta Jeny może zostać ograniczone. Po intensywnych zabiegach płukania i czyszczenia, ostatnie pobrane próbki wody były wszędzie bez zarzutu.

Obecnie planowane jest stopniowe zmniejszanie dodatku chloru w wodociągach w Burgau. Procedura ta została skoordynowana z wydziałem zdrowia miasta Jena. Zmniejszeniu chlorowania towarzyszyć będzie dalsze pobieranie próbek.

Ta procedura odsunie ostateczne wyłączenie dozowania chloru do nowego roku. Woda może więc nadal mieć zapach i smak typowy dla chloru. Nie stanowi to jednak zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda pitna może być używana i spożywana jak zwykle. Normalnie woda pitna w wodociągach Burgau jest dezynfekowana tylko za pomocą promieniowania UV.

Przypuszcza się, że prace budowlane w rejonie północnym są przyczyną nieprawidłowości w zakresie mikroorganizmów, które wystąpiły w połowie listopada. Wodociąg Burgau dostarcza wodę pitną dla około 40 000 mieszkańców w centrum Jeny, w dzielnicach wschodnich i północnych oraz w gminie Großlöbichau.

Kategorie