Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Chlorowanie w wodociągach w Burgau

21.11.2022

Komunikat prasowy Stadtwerke Jena Netze

Jak informują Stadtwerke Jena Netze, rozpoczęte w weekend chlorowanie wody pitnej na obszarze miasta Jena ma potrwać jeszcze przez około 14 dni. Środek ten ma charakter wyłącznie zapobiegawczy i ma na celu ograniczenie wzrostu liczby tzw. kolonii oraz zapewnienie jakości wody pitnej. Jednocześnie nadal poszukuje się przyczyn w ścisłej współpracy z departamentem zdrowia publicznego w Jenie.

Dzięki wynikom obszernego pobierania próbek, pochodzenie anomalii można było już zawęzić do północnej części miasta. Ponadto wykluczono obecność drobnoustrojów z grupy coli, a zwłaszcza E.coli, więc nie należy obawiać się zagrożenia dla zdrowia. "Podejrzewamy, że przyczyną jest następstwo przeprowadzonych prac budowlanych, które mogły doprowadzić do zwiększonego wzrostu niespecyficznych mikroorganizmów w sieci wody pitnej" - mówi Uwe Weiß, kierownik eksploatacji sieci Gas/Water w Stadtwerke Jena Netzen. Woda pitna nie jest sterylna, istniejące niegroźne zarazki mogą się w sprzyjających okolicznościach namnażać. Gdy tylko pojawią się nowe ustalenia dotyczące przyczyn, informacja zostanie podana.

W celu wspierania wymiany wody w rurach, w tym tygodniu planowane są również szeroko zakrojone działania płukania w obszarze północnym. Jednocześnie ponownie zostaną pobrane próbki, aby sprawdzić skuteczność podjętych działań.

Wstęp: W obszarze zasilania wodociągu Burgau podczas rutynowych badań wody wykryto nieprawidłowości mikrobiologiczne w wodzie pitnej. Wodociąg Burgau dostarcza wodę pitną dla około 40.000 mieszkańców w centrum Jeny, we wschodniej i północnej części miasta oraz w gminie Großlöbichau. W porozumieniu z departamentem zdrowia publicznego w Jenie od soboty 19 listopada 2022 r. w wodociągu Burgau uruchomiono jako środek zapobiegawczy dodatkowe dozowanie chloru. Zwykle woda pitna w wodociągach jest dezynfekowana wyłącznie za pomocą promieniowania UV. Woda może mieć zapach lub smak typowy dla chloru.

Stadtwerke Jena Netze prosi wszystkich zainteresowanych klientów o wyrozumiałość. W razie pytań prosimy o kontakt z firmą pod numerem telefonu 03641/688-888.

Kategorie