Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Dalsze dualne studia z miastem Jena

25.11.2020

Miasto Jena wzięło udział w konkursie na dofinansowanie "Modelowe projekty Smart Cities" i zostało zaakceptowane. Ostatnio stał się również regionem modelowym 5G. Z tego powodu administracja miasta zdecydowała się zaoferować podwójny kierunek studiów "Zarządzanie publiczne" (B.A.). z nową specjalizacją Administracja cyfrowa na rok 2021. Kurs odbędzie się we współpracy z Duale Hochschule Gera-Eisenach.

Studenci są zatrudnieni w 12-tygodniowym rytmie w Duale Hochschule w Gerze i w praktyce. Wspierają nasze służby specjalistyczne w ich codziennych zadaniach roboczych, a także pracują nad określonym przez dział zadaniem projektowym. Zainteresowane osoby mogą ubiegać się o pracę w mieście Jena do 10.01.2021.

Ostateczny bodziec do ubiegania się o dalsze kształcenie i miejsca studiów

Jeśli jesteś zainteresowany innym szkoleniem lub miejscem studiów w mieście Jena, powinieneś złożyć wniosek już teraz. Faza przetargowa kończy się w dniu 30.11.2020 r.