Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Jena łączy w sobie kompetencje cyfrowe

02.12.2020

Digital Summit - Smart City - region modelu 5G. W krótkim czasie Jena wyznaczyła kurs na przyszłość. W celu trwałego zakotwiczenia treści cyfrowych w codziennych procesach, miasto Jena ustanowiło strategiczne zarządzanie projektami w zakresie digitalizacji.

Manueli Meyer powierzono stanowisko oficera ds. digitalizacji (CDO). Będzie ona główną osobą kontaktową dla dużych miejskich projektów cyfrowych. Pani Meyer przejęła koordynację dla Smart City, projektem dla regionu modelowego 5G kieruje Dorothea Prell - konsultantka szefa wydziału. W ten sposób wspierają Benjamina Koppe, który jest odpowiedzialny za cyfryzację w mieście Jena.

Pani Meyer ma silne powiązania z Jeną, zna potrzeby miasta, jest silnie połączona w sieć i charakteryzuje się odpowiednimi kompetencjami do działania. Na swoim ostatnim stanowisku kierownika projektu w firmie zarządzała wprowadzaniem E-pliku w różnych urzędach i m.in. kierowała odpowiednim rozwojem oprogramowania dostosowanego do potrzeb klienta dla kraju związkowego.

Cieszy się na współpracę z różnymi partnerami miasta Jeny: "Digitalizacja to coś więcej niż wprowadzenie nowego oprogramowania i modernizacja przestarzałego sprzętu. Procesy muszą być zbierane, analizowane i optymalizowane na drodze do ich cyfrowej reprezentacji. Digitalizacja jest drogą, a nie celem!

W listopadzie Dirk Lange objął również tymczasowo stanowisko dyrektora ds. informacji (CIO) miasta Jena. Dostosuje miejski krajobraz informatyczny do wyzwań związanych z transformacją cyfrową.

"Uwzględnienie i optymalizacja wewnętrznego przepływu pracy administracyjnej jest podstawą cyfryzacji, która jest ukierunkowana na wartość dodaną dla obywateli i pracowników", mówi Dirk Lange. "Musimy zrozumieć, że największy możliwy sukces można osiągnąć, jeśli proces transformacji cyfrowej będzie rozumiany jako holistyczny, iteracyjny i zorientowany na klienta proces, który musi być stale oceniany i dostosowywany".

Benjamin Koppe, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, podsumowuje: "Jena ma wszystkie warunki, aby rozwinąć się w wiodący region cyfrowy. Silna lokalna scena deweloperska z międzynarodowymi firmami specjalistycznymi oferuje doskonałe usługi. Udało się pozyskać wysoko dofinansowane projekty. Digital Summit 2020 przyciągnął wiele uwagi do naszego miasta, pomimo tych okoliczności. Wraz z Manuelą Meyer i Dirkiem Lange'em, dwie głowice o wyjątkowym doświadczeniu łączą teraz główne projekty i podstawy informatyki miejskiej. Jestem przekonany, że przekroczymy oczekiwania agencji finansujących transformacje cyfrowe".