Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Kolejne kroki na drodze do "Science Campus Bachstraße".

04.04.2023

Między Wolnym Krajem Turyngii jako właścicielem terenu, reprezentowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Nauki i Społeczeństwa Cyfrowego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa, a miastem Jena została podpisana wspólna umowa dotycząca dalszego rozwoju byłej kliniki "Bachstraße" w kampus naukowy.

Na podstawie planu generalnego, w którym zbadano potencjał terenu do późniejszego wykorzystania jako kampus naukowy, do końca 2023 roku ma zostać sporządzona koncepcja urbanistyczna, uwzględniająca przylegającą i rozszerzoną przestrzeń miejską.

"Dzięki temu ważnemu krokowi możemy zapewnić integrację przyszłego kampusu naukowego z centrum miasta Jeny. Czekające nas fazy budowy wymagają mentalnego nawiasu, który umożliwi rozwój ożywionego urbanistycznie i zazielenionego kampusu" - mówi burmistrz i kierownik wydziału Christian Gerlitz. Wynik ma służyć jako podstawa do wytyczenia faz budowy i realizacji konkursów na realizację urbanistyczno-architektoniczną.

"Doskonałe badania naukowe wymagają doskonałych warunków lokalizacyjnych. Dlatego naszym celem jest przekształcenie terenu przy Bachstrasse w nowoczesny, śródmiejski kampus naukowy" - mówi minister nauki Turyngii Wolfgang Tiefensee.

W przyszłości będzie on wykorzystywany przede wszystkim przez Uniwersytet Friedricha Schillera z jego wydziałami farmacji i dietetyki oraz przez Instytut DLR zajmujący się naukami o danych. W pierwszej fazie budowy, prawdopodobnie od przyszłego roku, dawna klinika ginekologiczna zostanie przekształcona w budynek biurowy. Ponadto powstanie kilka nowych budynków i dobudówek z niezbędną powierzchnią laboratoryjną. Ministerstwo nauki zapewnia środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na niezbędne inwestycje w infrastrukturę związaną z badaniami.

"Miasto Jena już w 2017 roku stworzyło warunki do zagospodarowania terenu byłego szpitala poprzez formalne wyznaczenie obszaru przebudowy 'Westliche Innenstadt'" - powiedziała minister infrastruktury Turyngii Susanna Karawanskij. "Projekty działania w zakresie przebudowy - takie jak zachowanie i modernizacja istniejących budynków - są wspierane przez Ministerstwo Infrastruktury środkami na rozwój miast. W ramach funduszy federalnych i państwowych od 2019 roku udostępniono już około 2,8 mln euro. Przygotowanie koncepcji urbanistycznej jako ważnej podstawy do dalszego planowania jest również wspierane przy pomocy funduszy urbanistycznych - dodała.

Kategorie