Kontakty awaryjne

Administracja miasta jest obecnie zamknięta dla ruchu turystycznego i znajduje się w trybie awaryjnym. Do następujących obszarów administracji miasta można dotrzeć telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Departament 1 (Służba Centralna | Lorda Burmistrza)

Obszar Telefon E-mail
Lord Mayor 0049 3641 49-2000 oberbuergermeister@jena.de
Służba Prawna 0049 3641 49-2117 fd-recht@jena.de
Specjalistyczny personel serwisowy 0049 3641 49-2091 fd-personal@jena.de
Departament Komunikacji

0049 3641 49-2010

presse@jena.de
Biuro Rady Miasta 0049 3641 49-2036 buero-stadtrat@jena.de
Mailroom 0049 3641 49-2075 post@jena.de

Departament 2 (Finanse, Bezpieczeństwo i Usługi dla Obywateli)

Obszar Telefon E-mail
Serwis obywatelski i rejestracja samochodów 0049 3641 49-3714 buergerservice@jena.de
Serwis rodzinny 0049 3641 49-3798 familienservice@jena.de
Organ wydający prawo jazdy 0049 3641 49-3730 feb@jena.de

Departament 3 (Rozwój obszarów miejskich i środowisko naturalne)

Obszar Telefon E-mail
Kierownik działu sekretariatu i burmistrz 0049 3641 49-5001 stadtentwicklung@jena.de
Specjalistyczne usługi planowania przestrzennego 0049 3641 49-5202 fd-stadtplanung@jena.de
Służba Rozwoju Miejskiego 0049 3641 49-5201 fd-stadtentwicklung@jena.de
Mobilność służb specjalistycznych 0049 3641 49-5101 verkehr@jena.de
Specjalistyczne usługi w zakresie przepisów budowlanych 0049 3641 49-5051 bauordnung@jena.de
Serwis specjalistyczny Ochrona środowiska 0049 3641 49-5251 umweltschutz@jena.de
Centralna jednostka koordynacyjna Uczestnictwo obywatelskie buergerbeteiligung@jena.de
Jednostka Geoinformacyjna 0049 3641 49-5380 geoinformation@jena.de

Departament 4 (Rodzina, Edukacja i Sprawy Społeczne)

Obszar Telefon E-mail
Dział Sekretariatu 4 - dezernat4@jena.de
Departament Opieki Społecznej - fd-soziales@jena.de
Specjalistyczna służba zdrowia - gesundheitsamt@jena.de
Służba pomocy młodzieży 0049 3641 49-2706 jugendamt@jena.de
Ogólna służba socjalna 0049 3641 49-2711 asd@jena.de

Specjalna Służba Socjalna

  • Rzecznictwo
  • Oficjalna opieka
  • Wczesna pomoc
  • Foster Children's Service
  • Biuro ds. adopcji
0049 3641 49-2798 bsd@jena.de
Serwis integracyjny 0049 3641 49-2711 integrationsdienst@jena.de
Zaliczki na poczet świadczeń alimentacyjnych 0049 3641 49-2785 uvg@jena.de
Centrum poradnictwa rodzinnego

0049 3641 49-2862

familienberatung@jena.de
Oddział młodzieżowy 0049 3641 49-2798 jugendgerichtshilfe@jena.de
Opieka ekonomiczna nad młodzieżą 0049 3641 49-2786 wjh@jena.de
Służba ds. młodzieży i edukacji 0049 3641 49-2671 jub@jena.de
Administracja szkolna 0049 3641 49-2600 schulverwaltung@jena.de
Opieka dzienna nad dzieckiem / opieka dzienna 0049 3641 49-2751 jub@jena.de
Miejskie ośrodki opieki dziennej 0049 3641 49-2721 kkj@jena.de
Praca z młodzieżą 0049 3641 49-2730 jub@jena.de
Departament Budżetu 4 0049 3641 49-2744 team.haushaltschule@jena.de

jenarbeit (urząd pracy)

Obszar Telefon E-mail
jenarbeit 0049 3641 49-4710 jenarbeit@jena.de

JenaCulture

Obszar Telefon E-mail
Zastępca kierownika zakładu (Carsten Müller) 0049 3641 49-8280
0162 2663378
carsten.mueller@jena.de
Informacja turystyczna 0049 3641 49-8050 tourist-info@jena.de

JenaEconomia

Obszar Telefon E-mail
Business Hotline 0049 3641 87 30030 jenawirtschaft@jena.de

Nieruchomości komunalne

Obszar Telefon E-mail
Sekretariat 0049 3641 49-7000 kij@jena.de

Usługi komunalne

Obszar Telefon E-mail
centrum serwisowe 0049 3641 4989-0 ksj@jena.de