Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Niedostępne w niedziele robocze w grudniu 2020 r.

26.11.2020

W tym roku w Jenie nie ma już niedziel otwartych na sprzedaż. Zostało to ustalone przez Urząd Administracji Państwowej Turyngii. Przyczyną tej decyzji jest odwołanie rynku bożonarodzeniowego w Jenie. Jednakże, według urzędu administracji państwowej, odwołanie jarmarku bożonarodzeniowego oznacza, że specjalna okazja, a tym samym wymóg prawny dotyczący otwartej niedzieli handlowej, nie ma już zastosowania.

"Żałujemy, że sytuacja prawna tutaj nie pozwala na żadną inną decyzję Urzędu Administracji Państwowej. Dla lokalnego handlu detalicznego, anulowanie jest dodatkową gorzką pigułką do przełknięcia w tych i tak już trudnych czasach. Chcielibyśmy czegoś innego, ale możemy prawnie zrozumieć tę decyzję", mówi burmistrz Thomas Nitzsche.