Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Obraz sytuacji Jeny w koronie

28.11.2020

Nowe zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostały zgłoszone do służby zdrowia do piątku wieczorem (od godziny 24:00) 20 25 Ludzie mogliby zostać uznani za odzyskanych.
Niestety, była też kolejna śmierć. W Jenie 7 osób zmarło w wyniku choroby koronnej.

Częstotliwość występowania zakażeń w szkołach i przedszkolach w Jenie

Inne infekcje pojawiły się m.in. w szkołach. Po zakończeniu badań przez zespół z Departamentu Zdrowia, poszczególne klasy w następujących szkołach są poddawane kwarantannie:

 • Szkoła Schillera (2 klasy)
 • Heinrich-Heine-Grundschule (inny dom nauki z łącznie 4 klasami)
 • Gimnazjum Otto-Schott-Gymnasium (kilka klas)

Wskazówki dotyczące przeprowadzania testów w szkołach i ośrodkach opieki dziennej

Ze względu na zwiększoną częstotliwość występowania zakażeń w szkołach i świetlicach, otrzymujemy obecnie wiele zapytań dotyczących procedury badania.

Uchwałami konferencji premierów ogłoszono zmianę, która przewiduje, że w przypadku testów po 5 dniach okres kwarantanny może zostać odpowiednio skrócony. Obecnie jest to ogłoszenie i dlatego obowiązuje dopiero po uchwaleniu odpowiedniego projektu ustawy.

Dla Specjalistycznej Służby Zdrowia wytyczne Instytutu Roberta Kocha, zgodnie z którymi dla osób kontaktowych kategorii I obowiązuje 14-dniowy okres kwarantanny, są zatem nadal decydujące. Ponadto, ze względu na dużą liczbę szkół i przedszkoli, których to dotyczy, nie jest już możliwe przeprowadzenie testu dla wszystkich osób objętych kwarantanną.

Specjalistyczna służba zdrowia bada obecnie osoby dotknięte chorobą tylko w szkołach i świetlicach, gdy konieczne jest wykrycie klastrów. Na przykład, jeśli dzieci, uczniowie lub nauczyciele byli w ośrodku przez kilka dni z objawami Covid-19 lub pracowali przez kilka dni przed poddaniem się badaniu.

W tym kontekście chcielibyśmy jeszcze raz zwrócić uwagę, że osoby z objawami przeziębienia - małe czy duże - powinny pozostać w domu.

Statystyki Jeny od piątku 27.11.2020 (24 godz.)

 • Liczba aktywnych spraw: 204
 • z czego w ciągu ostatnich 24 godzin: 20
 • w przypadkach hospitalizacji: 9
 • ich surowe kursy: 4
 • Infekcje z ostatnich siedmiu dni: 119
 • Siedmiodniowa częstotliwość występowania w przypadku Jeny: 110
 • Całkowita liczba osób zakażonych od 14.03.2020: 762
 • Całkowita liczba zgonów: 7
 • Całkowita liczba rekonwalescentów: 551
 • z czego w ciągu ostatnich 24 godzin: 25
 • Osoby objęte kwarantanną (stan na dzień 26.11.2020 r.): 1770