Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Obraz sytuacji Jeny w koronie

21.01.2021

W środę 20 stycznia 2021 r. (do północy) wydział zdrowia został powiadomiony o 50 zakażeniach SARS-CoV-2. 31 osób odzyskało zdrowie.

Jeden zgon związany z Covidem19 musi być nowo zgłoszony. W ciągu ostatnich 24 godzin 8 osób musiało szukać pomocy w szpitalu.

Wiele przypadków zdarza się w rodzinach. W Stoy School trzeba było nałożyć częściową kwarantannę na poszczególne klasy.

Statystyki Jeny od 20.01.2021 r. (godz. 24.00)

 • Liczba aktywnych spraw: 483
 • ich w ciągu ostatnich 24 godzin: 50
 • w przypadkach hospitalizacji: 34
 • ich surowe kursy: 4
 • Infekcje w ciągu ostatnich siedmiu dni: 216
 • Siedmiodniowa częstotliwość występowania w przypadku Jeny: 199,4
 • Ogółem zakażone od 14.03.2020: 2 422
 • Całkowita liczba zgonów: 32
 • Razem odzyskane: 1 907
 • ich w ciągu ostatnich 24 godzin: 32
 • Przypadki kwarantanny (na dzień 15.01.2021): 1 081