Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Od wtorku w szkołach w Jenie również nie ma ofert testowych

19.09.2021

Ministerstwo Edukacji Turyngii odrzuca dekret generalny z Jeny

Pomimo przypadków infekcji w ośmiu szkołach w Jenie tylko w ostatnich dniach dwutygodniowej fazy testowej, Ministerstwo Edukacji Turyngii odmawia kontynuowania przynajmniej jednego dobrowolnego testu w tych szkołach.

Burmistrz Christian Gerlitz mówi: "Jesteśmy głęboko rozczarowani tą krótkowzroczną decyzją przeciwko możliwie najbezpieczniejszemu funkcjonowaniu szkoły. Przede wszystkim w osłupienie wprawia mnie fakt, że odrzucenie naszego dekretu generalnego uzasadnia się wyłącznie brakiem środków budżetowych."

Pod koniec tygodnia sztab kryzysowy miasta Jena zwrócił się do ministerstwa o wydanie ogólnego zarządzenia, w którym dobrowolne testy nie byłyby obowiązkowe tylko od poziomu ostrzegawczego 1. W celu wczesnego wykrywania skupisk zakażeń - a tym samym zapobiegania przedostawaniu się zakażeń do rodzin i innych obszarów - konieczne jest zapewnienie niskoprogowego systemu badań, niezależnie od częstości występowania. Z punktu widzenia prawa ochrony infekcji, a także z finansowego punktu widzenia, Wolny Kraj Turyngii uważa się za zobowiązany do realizacji takiej oferty testowej.

We wtorek zespół kryzysowy w Jenie przedyskutuje, czy istnieją inne możliwości zapewnienia usług testowania w placówkach komunalnych zgodnie z mandatem Rady Miasta Jeny, nawet jeśli Wolne Państwo odmówi ich wykonania. We wtorek odbędą się kolejne rozmowy z Ministerstwem Edukacji.