Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Plan zagospodarowania przestrzennego jest przyszłym planem dla Jeny

06.04.2023

Intensywna dyskusja nad planem działania na rzecz klimatu w Jenie w radzie miasta ujawniła również poprawkę zaproponowaną przez grupę parlamentarną Obywatele dla Jeny, która musiała zostać zakwalifikowana przez miasto Jena jako nieistotna i sprzeczna z innymi planami. Konkretnie chodziło o blankietowe trwałe zachowanie ogrodów działkowych na gruntach komunalnych.

"Zachowanie ogrodów działkowych nie ma początkowo żadnego istotnego związku z oszczędnością dwutlenku węgla, do której konkretnie dąży plan działań klimatycznych. Niemniej jednak rozległy pas zieleni wokół terenów miejskich Jeny pełni miejską funkcję klimatyczną" - mówi nadburmistrz Thomas Nitzsche. Obszary te często przyczyniają się do zaopatrywania miasta w zimne powietrze. W czasach, gdy letnie fazy upałów są na porządku dziennym, miasto może w ten sposób ochłodzić się w ciągu nocy. "Oczywiście chcemy zachować ogrody działkowe zgodnie z zapotrzebowaniem, ale w kontekście dalszego rozwoju Jeny nie możemy polegać tutaj na rozwiązaniach blankietowych, aby zachować wszystkie tereny ogrodów działkowych", dodaje Nitzsche.

"Oczywiście przy wstępnym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego (FNP) nie uciekamy się do ogrodów działkowych bez konieczności. Musimy również uznać napiętą sytuację na rynku mieszkaniowym i znaleźć tereny, które pozwolą na miasto o niewielkich odległościach. Nawet przy stagnacji liczby ludności nasza prognoza budżetowa zakłada znaczny dodatkowy popyt na mieszkania w Jenie - dodaje Christian Gerlitz, burmistrz i szef wydziału rozwoju miast i środowiska.

Obszar Schweizerhöhe oferuje doskonałe warunki do harmonijnego rozwoju. To właśnie na tym terenie, jedynym będącym własnością komunalną, można zrealizować budownictwo socjalne, przewidziane w tzw. przyznaniu koncepcji. Rada miasta w ostatnich latach kilkakrotnie potwierdzała przydział koncepcyjny.

Zupełnie inny przypadek ma miejsce przy Erich-Halbauer-Weg w Altlobedzie: W tym miejscu ochotnicze straże pożarne z Altlobeda i Wöllnitz mają w przyszłości otrzymać nową siedzibę. Dziś teren ten jest jeszcze częścią obszaru ogródków działkowych. Federalna ustawa o ogrodach działkowych przewiduje dla obu obiektów wiążące uregulowanie, że musi powstać teren zastępczy.

"Jestem bardzo przekonany, że uda nam się to zapewnić dzięki dodatkowym terenom ogrodowym w parku ogrodów działkowych Lobeda-Ost, a ponadto, że uda nam się zawrzeć umowę z regionalnym związkiem ogrodów działkowych przewidującą intensywniejsze wykorzystanie dzierżawionych terenów" - powiedział Christian Gerlitz.

"Na szczęście w Jenie nadal osiedlają się nowe firmy, jak również instytucje naukowe i oczywiście potrzebujemy dla nich więcej mieszkań", mówi Guntram Wohtly, przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Środowiska. I dalej: "Komisja ds. rozwoju miasta w ostatnich latach kilkakrotnie i intensywnie prowadziła dyskusję na temat budownictwa mieszkaniowego na terenach poszczególnych ogrodów działkowych, ważne przypadki były analizowane na miejscu i omawiane z zainteresowanymi. Jedno jest dla mnie jasne: brak podaży mieszkań nie może stanąć na drodze naszego rozwoju w przyszłości."

Kategorie