Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Podziękowanie za dobry uczynek na 20 lat Kommunalservice Jena

19.09.2022

Kommunalservice Jena (KSJ) wspiera wielopokoleniowy dom "Wohnpark Lebenszeit" Związku Regionalnego AWO Mitte-West-Thüringen e.V.

20 lat temu - 1 stycznia - Kommunalservice Jena rozpoczął swoją działalność pod obecną nazwą i logo. Dzięki temu jest to najstarsze przedsiębiorstwo komunalne w mieście Jena.

Z okazji swojego jubileuszu KSJ przejął 15 września 2022 r. dzień prac malarskich i elektrycznych dla AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V. W ramach Fundacji Obywatelskiej Jeny można zgłosić się na wolontariat do projektów. W ten sposób KSJ trafił do projektu w AWO. Celem było nadanie "dobremu pokojowi" wielopokoleniowego domu w Lobedzie nowego światła i nowego wyglądu. Dzięki tej akcji chcieli oprócz swojej codziennej pracy zrobić coś dobrego i wesprzeć zaangażowanie społeczne.

"Nie sposób wyobrazić sobie bez niego miasta" - relacjonuje Uwe Feige, kierownik zakładu.relacjonuje Uwe Feige, kierownik zakładu w pierwszej godzinie.

Dzisiaj KSJ jest zakotwiczone w wielu obszarach usług komunalnych o znaczeniu ogólnym w krajobrazie miasta Jeny i w okolicy. Na przykład KSJ odpowiada za wywóz śmieci, budowę dróg, punktów świetlnych i sygnalizacyjnych, utrzymanie przestrzeni miejskiej i terenów zielonych w mieście. Ponadto KSJ opiekuje się cmentarzami komunalnymi i prowadzi zakład pogrzebowy w Jenie.

Nie jest to jednak możliwe bez zaangażowanych i niezawodnych profesjonalistów, którzy stawiają czoła codziennym wyzwaniom związanym z powierzonymi im zadaniami i opanowują je z motywacją i jakością. Zatrudniając około 400 pracowników, a obecnie 15 stażystów, przedsiębiorstwo komunalne jest dobrze przygotowane na nadchodzące wyzwania.

Więcej informacji na temat kroniki firmy Kommunalservice można znaleźć na jej stronie internetowej: www.ksj.jena.de w zakładce "Firma".