Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Przekazanie nowego budynku straży pożarnej w Lützeroda

26.10.2021

Dokładnie rok po uroczystości zawieszenia wiechy, która odbyła się 23 października 2020 r., remiza strażacka w Lützeroda została oficjalnie przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej i burmistrzowi Lützeroda, panu Reinhardowi Franke, w piątek 22 października 2021 r. Poprzednia siedziba w małym garażu w wiosce stała się zbyt mała dla 25-osobowego zespołu oraz częstotliwości działań i nie spełniała już obecnych wymagań dla tak funkcjonalnego budynku. Brakowało szatni i pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń do prowadzenia szkoleń i doradztwa, pomieszczeń technicznych i magazynowych oraz pomieszczeń biurowych dla komendanta straży pożarnej i starosty.

W nowym budynku, w który KIJ zainwestował 1,23 mln euro z własnych środków, znajdują się obecnie potrzebne pomieszczenia. Przestronna hala dla pojazdów w budynku oferuje również miejsce dla drugiego wozu strażackiego. Ambitnym celem dla nowego budynku było zharmonizowanie kryteriów urbanistycznych, projektowych, funkcjonalnych, technicznych i finansowych. "Cieszymy się, że nam się to udało. Drewniana fasada nowego budynku rzuca się w oczy, doskonale wkomponowuje się w otoczenie i stanowi szczególny akcent w miejscowości", wyjaśnia Karl-Hermann Kliewe, kierownik zakładu KIJ. Częścią projektu było również zaprojektowanie zaplecza zewnętrznego, które obejmowało stworzenie zielonego terenu rekreacyjnego za budynkiem, gdzie towarzysze mogliby się spotykać pomiędzy swoimi zadaniami.

Wyposażenie techniczne budynku również odpowiada najnowszym standardom. Ciepło do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej jest wytwarzane wyłącznie przez pompę ciepła typu powietrze-woda. Dodatkowo instalacja fotowoltaiczna na płaskim dachu hali pojazdów wytwarza przyjazną dla środowiska energię elektryczną i wspiera pokrycie całego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku.Oprócz systemu odciągu spalin dla obu pojazdów ratunkowych w hali pojazdów, budynek posiada oświetlenie LED i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła - w celu zapewnienia minimalnej higienicznej wymiany powietrza i ochrony przed wilgocią w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych oraz w sali szkoleniowej. "Tym samym budynek dołącza do naszego portfolio nieruchomości wybudowanych lub zmodernizowanych zgodnie z przyszłościowymi kryteriami energetycznymi", mówi Kliewe.

Teren pod nową remizę został zakupiony przez KIJ w 2014 roku. Następnie wyburzono istniejące na tym terenie budynki, po czym w kwietniu 2020 roku odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku.