Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Szkolenie dla Covid Guards

21.12.2020

W ramach wspólnej akcji, Oddział Zdrowia i Szpital Uniwersytecki Jena rozpoczęły szkolenie Covid-Guards. 13 studentów Uniwersytetu Ernsta Abbego, którzy zgłosili się na ochotnika po wezwaniach, jest obecnie przygotowywanych do pracy w domach opieki. Mają oni pomagać personelowi, towarzyszyć w procesach higienicznych i oferować pomoc odwiedzającym.

Szpital Uniwersytecki jest odpowiedzialny za koordynację programu. Miasto Jena płaci pensje Covid-Guardów. Szkolenie jest prowadzone przez ekspertów ds. higieny służby zdrowia ze strony miasta i prof. Franka Kippa ze strony UKJ.

Dla domów opieki usługa ta oferuje odciążenie personelu i "widok z zewnątrz" na codzienne procesy, które można ewentualnie zoptymalizować. Każdy ośrodek ma mieć kontakt z opiekunem. Celem programu jest umożliwienie stałych wizyt w jeńskich domach opieki.

Do tej pory w departamencie zdrowia zorganizowano dwa bezpośrednie seminaria w celach szkoleniowych. Począwszy od 4 stycznia, kontynuowane będą ciągłe szkolenia online. Zadania są planowane do wiosny,
W razie potrzeby, okres ten zostanie przedłużony