Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Umowa podpisana między miastem Jena a Federacją Ogrodów Działkowych

22.03.2024

Umowa pomiędzymiastem Jena a Regionalverband Jena/Saale-Holzland-Kreis der Kleingärtner e.V. dotyczące uregulowania kwestii związanych z ogrodami działkowymi zostało sfinalizowane. W piątek burmistrz Thomas Nitzsche i burmistrz Christian Gerlitz podpisali dokument w imieniu miasta Jena oraz w imieniu stowarzyszenia regionalnego Holger Eismann jako przewodniczący i Tobias Zeilinger jako skarbnik. Stanowito ważny kamień milowy w ochronie i dalszym rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego .

Istotą porozumienia jest uregulowanie ramowych warunków tworzenia terenów zastępczych i podziału ogrodów w drodze wzajemnego porozumienia. Zapewnia to jasność i porozumienie w sprawie konkretnych projektów i ich procesów, finansowania i obowiązków. Oba środki - podział i nowe ogrody działkowe - służą zabezpieczeniu ruchu ogrodnictwa działkowego w Jenie w perspektywie długoterminowej. Gmina bierze na siebie znacznie większy udział w kosztach niż byłaby do tego prawnie zobowiązana. Dzięki zwiększonemu podziałowi kosztów Jena przyczynia się do wzmocnienia ruchu ogrodnictwa działkowego. Jednocześnie promowana jest oparta na zaufaniu współpraca z federacją regionalną i stowarzyszeniami ogrodów działkowych.

W celu zapewnieniaintegrację integrację ogrodów z miejską zieleniąrekreacjisystemu zieleni miejskiej/rekreacji, obowiązek dla działkowców został uwzględniony, ich ogródterenymiejsca między 01.04. a 31.10. tak, aby ścieżki przez ogrody dla dla ogólnodostępne były ogólnodostępne. W ten sposób działkowcy potwierdzają zobowiązanie, które już podjęli. już w regulaminie ogrodu i w ten sposób przyczyniają się do wzmocnienia publicznie dostępnych miejskich terenów zielonych.

v.l.: Schatzmeister Tobias Zeilinger und Vorsitzender Holger Eismann vom Regionalverband  der Kleingärtner sowie OB Thomas Nitzsche und Bürgermeister Christian Gerlitz Schatzmeister Tobias Zeilinger (v.l.) und Vorsitzender Holger Eismann vom Regionalverband Jena/ SHK der Kleingärtner unterzeichnen mit OB Thomas Nitzsche und Bürgermeister Christian Gerlitz die Vereinbarung. © Stadt Jena
Kategorie