Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Wiadomość wideo od burmistrza

22.03.2024

Pharmazie-Nachwuchs, Philharmonie und Beschlüsse des Stadtrats

Tematy

00:00 Wprowadzenie
00:05 Dzień farmacji (rekrutacja młodych talentów)
02:42 Główny dyrektor muzyczny Simon Gaudenz zostaje w Jenie
06:04 Uchwały rady miasta:

  • 06:46 Projekt budowy dotSource
  • 08:01 Plan rowerowy Jena 2035+
  • 10:20 Koncepcja zagospodarowania ogrodu
Kategorie