Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Współdzielenie samochodu w Jenie

24.05.2023

Do jesieni 2023 r. miasto Jena chce zwiększyć liczbę miejsc parkingowych car sharing z obecnych 85 do co najmniej 122. Po zakończeniu publicznej procedury wyrażania zainteresowania, jesienią 2023 r. Jena będzie miała największą liczbę miejsc parkingowych dla car sharingu w całej Turyngii.

W ramach procedury w całym mieście Jena zostanie wyznaczonych łącznie 17 publicznych lokalizacji z 37 nowymi miejscami parkingowymi, w tym cztery miejsca parkingowe dla e-pojazdów ze stacjami ładowania. Specjalne pozwolenie na użytkowanie zostanie wydane oferentowi (teilAuto) na okres maksymalnie ośmiu lat.

Burmistrz Christian Gerlitz powiedział: "Współdzielenie samochodów jest ważnym elementem nowoczesnego planowania mobilności i transportu, a także odpowiednią odpowiedzią na coraz mniejszą ilość miejsc parkingowych i zwiększone zanieczyszczenie środowiska. Dlatego cieszę się, że wychodzimy naprzeciw potrzebie zrównoważonej mobilności dzięki rozszerzonej ofercie miejsc car sharing w Jenie".

Car sharing w Jenie - nowelizacja prawa umożliwia rozszerzone wyszukiwanie lokalizacji

Car sharing jest fundamentalną częścią przyszłej mobilności miejskiej dla miasta Jena, dlatego rozwój tej oferty jest skutecznie wspierany. W 2017 r. miasto Jena opracowało już strategię wdrażania car sharingu i przedstawiło ją komisji rozwoju miejskiego.

Temat ten jest uważany za priorytetowy przez radę miasta i znajduje umocowanie w licznych uchwałach rady miasta. Należą do nich: Wytyczne Mobilność w Jenie 2030, Koncepcja Transportu Publicznego 2030+, Plan Transportu Lokalnego 2022+, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Jena i Plan Działań na rzecz Klimatu - Jena neutralna dla klimatu do 2035 roku.

Do tej pory dostawcy usług car sharing musieli ograniczać się do przestrzeni prywatnych (nie publicznych). Ograniczało to ofertę, zwłaszcza w obszarach o wysokim popycie i dużej konkurencji o przestrzeń (centrum miasta, Damenviertel). Istniejące, publicznie wydzielone miejsca parkingowe nie mogły zostać udostępnione do efektywnego korzystania z car sharingu. Wraz z nowelizacją ustawy o drogach w Turyngii (§18a) pod koniec 2022 r. w odniesieniu do specjalnej opłaty za użytkowanie, po raz pierwszy możliwe jest udostępnienie publicznie wydzielonych miejsc parkingowych do wspólnego użytkowania za odpowiednią opłatą i rozpisanie na nie przetargu. W ten sposób można rozwijać i udostępniać kolejne atrakcyjne lokalizacje.

Kontekst: W jaki sposób car sharing przyczynia się do odciążenia ruchu ulicznego i poprawy sytuacji na drogach miejskich?

Car sharing zmniejsza liczbę prywatnych samochodów, a tym samym zapotrzebowanie na miejsca parkingowe.

  • Według badań naukowych, jeden pojazd carsharingowy zastępuje do dziesięciu samochodów prywatnych i odciąża przestrzeń drogową od ruchu kołowego i stacjonarnego.
  • Dzięki carsharingowi można uniknąć budowy i utrzymania kosztownych obiektów parkingowych (parkingów wielopoziomowych).
  • Koszty budowy jednego miejsca parkingowego w Jenie wynoszą obecnie od 30 000 do 60 000 euro w przypadku parkingów wielopoziomowych i podziemnych.

Współdzielenie samochodu zmniejsza liczbę podróży wykonywanych samochodem na korzyść ekologicznych środków transportu (transport publiczny, jazda na rowerze, chodzenie pieszo), ponieważ własny samochód nie jest już "tak łatwo" dostępny.

Kategorie