Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Wybitne wsparcie dla Centrum Przyszłości w Jenie

31.08.2022

Około 70 uczestników z kręgów biznesu, polityki, nauki i inicjatyw jenajskich przyjęło w poniedziałek wieczorem zaproszenie zespołu kandydatów do Centrum Przyszłości w Jenie do Volksbadu i zaoferowało swoje dalsze wsparcie.

Wśród gości byli Katja Böhler, sekretarz stanu ds. badań, innowacji i rozwoju gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki, Nauki i Społeczeństwa Cyfrowego Turyngii oraz Holger Becker, poseł do Bundestagu. Udział wzięli również m.in. Przedstawiciele z: Eichplatz-Bürgerwerkstatt, Jenoptik, Schott, Zeiss, Deutscher Gewerkschaftsbund Thüringen, Verdi-Thüringen, Uniwersytet w Jenie, Stadtmuseum Jena, Fanprojekt Jena, grupy polityczne Rady Miasta Jena, Verein für Universitäts- und Stadtgeschichte, JenaWirtschaft, Grünes Band Thüringen, Initiative Innenstadt Jena, JenaKultur, ProBahn Thüringen, Zentrum für Digitale Transformation Thüringen, przedstawiciele kościoła w Jenie, Impulsregion Thüringen, miasto Apolda, miasto Kahla i miasto partnerskie Erlangen.

Impuls od współinicjatora Ośrodka Przyszłości

Wieczorem głos zabrała również dr Judith C. Enders, która jako członek Komisji "30 lat pokojowej rewolucji i jedności Niemiec" była współinicjatorką pomysłu "Przyszłego Centrum Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec". W swoim wykładzie powiedziała, co jej zdaniem Ośrodek Przyszłości musi zrobić dla ludzi: "W Ośrodku Przyszłości musi istnieć inter- i transdyscyplinarne spojrzenie na tematy jedności Niemiec i transformacji europejskiej. Nie powinno to być nostalgiczne muzeum, które zajmuje się tylko przeszłością, ale musi w wizjonerski sposób spojrzeć na tematy przyszłości i doświadczenia transformacji. Obywatele powinni mieć możliwość informowania się, angażowania się i uczestniczenia tam - powiedziała dr Judith C. Enders. Osobiste i emocjonalne podejście do tematów transformacji jest ważne, aby pociągnąć za sobą ludzi. W tym kontekście pochwaliła też kampanię miasta Jeny, które na stronie internetowej https://diezukunftbleibtanders.de zamieszcza osobiste narracje o niemieckiej jedności i doświadczeniach przebudzenia. Narracje, które będą przedmiotem dalszej dyskusji i badań w przyszłym ośrodku.

Zebrane listy poparcia

Oprócz listu poparcia od rządu kraju związkowego Turyngii, który jest warunkiem koniecznym do pomyślnego złożenia wniosku, wielu innych partnerów i organizacji przesłało już listy intencyjne do miasta. Nakreślają one potencjał przyszłego centrum dla miasta i regionu. Wieczorem również miasto partnerskie Erlangen przekazało list poparcia. Burmistrz Florian Janik pisze w nim: "Niemiecka jedność i transformacja w ramach współpracy europejskiej znajdują się w centrum naszego partnerstwa miast najpóźniej od 1989 roku i znajdują wyraz w wielu wspólnych projektach wymiany i rozwoju w gospodarce, badaniach naukowych, ale także kulturze i społeczeństwie miejskim."

Zarząd Beutenberg Campus e.V. w swoim piśmie do miasta zaznaczył: "Beutenberg Campus Jena e.V. łączy dziewięć instytutów Towarzystwa Maxa Plancka, Towarzystwa Leibniza, Towarzystwa Fraunhofera, jak również Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie z centrami startowymi i firmami na terenie Beutenberg Campus, w mieście i daleko poza nim. Mosty można budować i wzmacniać kontakty poprzez zatrudnionych obecnie około 3.500 pracowników z ponad 80 krajów, w tym wielu pochodzenia wschodnioeuropejskiego. Planowane i prezentowane Centrum Przyszłości jest ważnym elementem budowlanym zarówno pod względem dalszego rozwoju Kampusu Nauki i Innowacji Beutenberg, jak i dla miasta Jeny oraz Wolnego Państwa Turyngii."

Jako przewodniczący Związku Kościołów Chrześcijańskich (ACK) superintendent Sebastian Neuß pisze: "Jako przedstawiciele wspólnoty ekumenicznej sami uczestniczymy w przemianach wraz z poszczególnymi zborami i grupami, a jednocześnie staramy się pomagać w ich kształtowaniu. Popieramy wyraźnie zauważalne promowanie w Jenie wolności poglądów i przekonań, pluralizmu i demokratycznej kultury dyskusji, w której decydującą rolę odgrywają także ludzie z motywacji chrześcijańskiej."

Powody dla ośrodka przyszłości w Jenie

Burmistrz dr Thomas Nitzsche i rektor uniwersytetu prof. Walter Rosenthal ponownie wyjaśnili wieczorem, w jaki sposób Jena zdobędzie punkty w swojej aplikacji o Centrum Przyszłości: Z znakomite struktury naukowe i interdyscyplinarne na miejscu, ze znakomitą siecią do Europy Wschodniej, z narracjami transformacyjnymi, które mogą również pokazać pomyślny rozwój miasta i przedsiębiorstw po fazach przewrotu w 1989 roku, z relacjami miasto-okolica i żywym uczestnictwem obywatelskim, ciągłym zaangażowaniem w odpieranie prawicowego ekstremizmu - ostatnio poprzez projekt pamięci NSU Kein Schlussstrich - jak również z centralną lokalizacją na Eichplatz, która może być rozwinięta do 2028 roku.

W ten sposób możesz wesprzeć naszą akcję:

Kolejne listy poparcia można przesyłać na adres zukunftszentrum@jena.de. Ponadto wszyscy są zaproszeni do dzielenia się własnymi opowieściami o niemieckiej Jedności lub doświadczeniami z wyjazdu na stronie internetowej www.diezukunftbleibtanders.de lub za pośrednictwem mediów społecznościowych (@diezukunftbleibtanders.de).

Dr. Judith C. Enders, Mitinitiatorin des Zuknunftszentrums für Deutsche Einheit und Eusopäische Transformation
Dr. Judith C. Enders, Mitglied der Enquete-Kommission "30 Jahre Deutsche einheit und Friedliche Revolution", war aus Berlin für einen Impulsvortrag zugeschaltet. (@Tina Peissker)
Unterstützung aus der Partnerstadt Erlangen - Oberbürgermeister Thomas Nitzsche und Peter Steger
Unterstützung aus der Partnerstadt Erlangen: Oberbürgermeister Thomas Nitzsche nimmt das Unterstützungsschreiben von Peter Steger entgegen. (@Tina Peissker)