Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Zaproszenie na publiczne spotkanie grupy roboczej ds. planu działań na rzecz klimatu

07.03.2023

Mieszkańców Jeny i osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na publiczne spotkanie grupy roboczej ds. planu działań klimatycznych:

  • 9.3.2023
  • Rathausdiele (historyczny ratusz)
  • 16:30 do 18:00

Zostaną przekazane informacje na temat aktualnego procesu politycznego dotyczącego Planu Działań na rzecz Klimatu.

Bezpośrednio po tym Komisja Rozwoju Miasta i Komisja Finansów spotkają się na niepublicznym posiedzeniu w sprawie Planu Działań na rzecz Klimatu.

W grupie roboczej Planu Działań Klimatycznych wielu ważnych interesariuszy miasta Jeny angażuje się w realizację celu, jakim jest neutralność klimatyczna. W ciągu ostatnich dwóch lat grupa robocza odegrała zasadniczą rolę w opracowaniu Planu Działań Klimatycznych.

Kategorie